Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ


Μεσούσης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής,ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κύριος Δημήτριος, ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν της Γ’ Κυριακής των Νηστειών εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου,  ....

 ..... προσκυνήσας μετά του περί αυτόν ευσεβούς πληρώματος της νήσου τον Τίμιον Σταυρόν του Χριστού που είναι της Εκκλησίας το εδραίωμα, των Βασιλέων κραταίωμα και των όπου γής Ορθοδόξων το καύχημα και διάσωσμα! 

Η Αυτού Σεβασμιότης, την Παρασκευήν, 2αν Απριλίου, έψαλε την Γ’ Στάσιν των Χαιρετισμών εις τον Ι.Ναόν του Τιμίου Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης, ....

 

 .... την πρωίαν του Σαββάτου, 3ης Απριλίου, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά της συνοδείας αυτού εις την Αρχιερατικήν επιμνημόσυνον Θ. Λειτουργίαν, τελεσθείσαν εν τη
Ι. Πατριαρχική Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, .....

.... το δ’εσπέρας της Κυριακής, Γ’ Νηστειών, εχοροστάτησε κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν εν τω Ι. Ναώ της Παναγίας Πριγκήπου.

 

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 


ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ


Η Α. Σεβασμιότης, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερον Σάββατον, 27ην Μαρτίου, ετέλεσε το τριετές μνημόσυνον του προκατόχου του, αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ι α κ ώ β ο υ, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, ....

 ..... συμπροσευχομένων των σεβασμίων Ιεραρχών Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου και Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού. 

Ο Σεβ. προεξάρχων, εν τω τέλει της Θ. Λειτουργίας, εμνήσθη άπαξ έτι της αρχοντικής παρουσίας, της πνευματικής προσφοράς και της κοινωνικής δραστηριότητος του προώρως μεταστάντος εν Χριστώ αδελφού και προκατόχου του Μητροπολίτου Ιακώβου, ....

 

 .... συνεπεία των οποίων αρετών και αόκνων ενεργειών του, η Ι. Μητρόπολις Πριγκηποννήσων μεγάλως ευηργετήθη υπό των λίαν επιφανών Ελληνικών οίκων ........ Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου,
....... Νικολάου Μάνου, Νικολάου Συρίγου, ....... Ιωάννου Ανδροπούλου, και του μακαριστού Γεωργίου Γυφτάκη, των Μεγάλων Ευεργετών αυτής.Αιωνία η μνήμη του σεβαστού Αδελφού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Αμήν.

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

«Υπέρτιμον κόσμησιν η του Χριστού Εκκλησία των σεπτών απείληφε και Αγίων Εικόνων του Σωτήρος Χριστού, και της Θεομήτορος και Αγίων πάντων φαιδροτάτην αναστήλωσιν...»

Α’ Κυριακή Νηστειών εις την Ι. Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων, 21 Μαρτίου 2021, προεστώτος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

 

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 21η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
 


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δρος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΣΗ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ


Η Ιερά Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την πρωία της σήμερον Παρασκευής, 19ης Μαρτίου 2021, δέχθηκε την τιμητική επίσκεψι στην έδρα του, του Εξοχ. Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Δρος κ. Κωνσταντίνου Βλάση, ...

... συνοδευομένου υπό των Εξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρήστου Διάμεση, Πρέσβεως της Ελλάδος στην Άγκυρα, Ευγενεστάτης κας Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γενικής Προξένου αυτής στην Πόλη και του ιδιαιτέρου του κ. Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου-Παύλου Δριμάλα.

Οι υψηλοί επισκέπται εξέφρασαν την συγκίνησίν των εκ της επισκέψεως της έδρας των ιστορικών Πριγκηποννήσων και του προσκυνήματός των εις τον Ι. Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της νήσου.

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης, ωμίλησε, ξενάγησε και προέπεμψεν αυτούς μετά τιμής και εγκαρδιότητος.ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 19η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
 


ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων εώρτασε την Ιεράν μνήμην
των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.Κατ’αυτήν ετίμησε και τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού εκλεκτό
Ιεράρχη του Θρόνου Σεβ.Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα,
προστάντα της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

 

Πολυχρόνιον ποιήσαι αυτόν Κύριος ο Θεός δια πρεσβειών των
Αγίων Μαρτύρων Του. 


ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 9η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021


 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝ


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΞΙΜΟΥ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 
 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Αγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
εις τον ΦΕΡΩΝΥΜΟΝ ΜΗΤΡ.
ΝΑΟΝ της ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ
και ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ Μητρ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
 
ΦΑΝΑΡΙ - ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
Τετάρτη 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

 

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΧΑΛΚΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
07 & 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

Ι. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.


 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.


 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

Ι. ΑΡΧΑΙΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 630 ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
 ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
του Σεβ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 18.04.2020
Πασχάλιος χαιρετισμός του Ποιμενάρχου μας για τους ενταύθα και όπου γής γόνους και φίλους των ερατεινών Πριγκηποννήσων.

 


Αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι,

Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε και πάλι. Πάσχα λύτρον λύπης, το Πάσχα δηλαδή που λυτρώνει από την λύπη, κατά την θεσπέσια υμνολογία μας, από την κάθε λύπη, από τον κάθε στεναγμό.

Εφέτος η λύπη και ο στεναγμός έχουν παγκόσμιες διαστάσεις. Είναι κοινός και πάνδημος ο πόνος. Ονομάζεται πανδημία ενός ιού, μιας μολυσματικής ασθένειας, απρόβλεπτης και επιθετικής.

Γι΄αυτό αδελφοί μου κοινή πρέπει να είναι και η πίστiς μας στην απαλλαγή απ΄αυτήν, δυνάμει και οικτιρμοίς του Αναστάντος Χριστού μας, του μόνου δυναμένου να μας λυτρώση από κάθε κακό.

Ο πειρασμός αυτός και η παγκόμια αγωνία και ταραχή που ζούμε όλοι, και κατά παραχώρησιν Εκείνου, είθε να μας καταστήσουν μετά παρέλευσιν της πανδημίας φιλικότερους μαζί Του και με τον ευαγγελικό λόγο Του, και επιφυλακτικότερους με τον κακό εαυτόν μας και τα πάθη μας.

Η εκκλησία μας καθ΄ημέραν προσεύχεται προς τούτο και ο Χριστός ανά πάσα στιγμή κρούει την θύρα της καρδιάς μας για να δεχθή τον πόνο μας και την μετάνοια μας και να απαντήση ως ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας.

Όλως δε ιδιαιτέρως την κρούει σήμερα, την μεγάλη ημέρα του Πάσχα που εορτάζουμε το μεγαλύτερο θαύμα όλων των αιώνων και όλων των γενεών, την εκ νεκρών Ανάστασιν Του.

Ευκαιρία λοιπόν να ανοίξουμε τις θύρες των καρδιών μας σ΄Αυτόν για να μας λυτρώση. Θα το κάνει, να είμαστε βέβαιοι.

Χριστός Ανέστη αδελφοί μου.
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧ
ΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στο Μέγαρο Μαξίμου, η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον και μέλη τους Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιον, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιον, τον Μ. Αρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον και τον Άρχοντα Πρωτέκδικον κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην.

Επίσης η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε συναντήσεις συνεργασίας με τον Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνον Γαβρόγλου και τους συνεργάτας του, εις το Υπουργείον Παιδείας, καθώς και με τον Πρόεδρον της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, παρουσία του Γενικού Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Ν.Δ, κ. Κωνσταντίνον Τσιάρα, εις το Μέγαρον της Βουλής των Ελλήνων. 
 Τελευταία Ἀνανέωση: 04  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Προσθήκη Σελίδας:      23  MAPTIOY 20
21