Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 


Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 

Πρίγκηπος, 15η Αυγούστου 2021