Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 
ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 


 
 

Ο Ποιμενάρχης ημών, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ιερούργησεν εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης, την Κυριακήν, Δ Νηστειών, 3ην Απριλίου, .....

 

...... και εν τω Ι. Ναώ του Γενεσίου της Θεοτόκου της νήσου Πρώτης, την Κυριακήν, ΕΝηστειών, 10ην ιδίου, τελέσας μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, γενικόν τρισάγιον εις το εν τω λόφω της Μεταμορφώσεως ευρισκόμενον Κοιμητήριον της νήσου.

Ο Ποιμενάρχης ημών, εχοροστάτησεν ωσαύτως εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, κατά την Ι. Ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου, το εσπέρας της Παρασκευής, 8ης Απριλίου, ....

 ..... προσκλήσει δε και αναθέσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικ. Πατριάρχου, προέστη της Θ. Λειτουργίας και της εν τω τέλει αυτής Ι. Λιτανείας, εν τω ιστορικώ Ι. Ναώ και aγιάσματι της Παναγίας των Βλαχερνών, το Σάββατον του Ακαθίστου, 9ης Απριλίου.

 
 

 

 

 

 


Εκ της Ι. Μητροπόλεως

 

Τελευταία Ἀνανέωση: 12η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Προσθήκη Σελίδας:   12η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022