Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός


 


ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων εώρτασε την Ιεράν μνήμην
των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.Καταυτήν ετίμησε και τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού εκλεκτό
Ιεράρχη του Θρόνου Σεβ.Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα,
προστάντα της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

 

Πολυχρόνιον ποιήσαι αυτόν Κύριος ο Θεός δια πρεσβειών των
Αγίων Μαρτύρων Του. 


ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 9η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021