Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 


ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ - ΚΥΡ. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 

          Ο Σεβ. Μητροπολιτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος ετέλεσε την Θείεν λειτουργίαν του Σαββάτου των Ψυχών, 19ης, και της Κυριακής της Πεντηκοστής, 20ης Ιουνίου, εις τους Ιερούς Ναούς της Επαρχίας αυτού, του Αγίου Νικολάου Χάλκης και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέσας το προβλεπόμενον τρισάγιον εν τω κοιμητηρίω της Αγίας Βαρβάρας Χάλκης, αναγνώσας δε γονυκλινώς εν Πριγκήπω, και τας θεοπνεύστους ευχάς του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, υπέρ ελέους ημών πάντων, των εν πολλαίς αμαρτίαις, και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εξ ημών μεταστάντων πιστών.     


  

 Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως