Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός


 


ΣΆΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝ

Αιωνία  μνήμη των αοιδίμων Ιεραρχών, των κληρικών και μοναχών, των αειμνήστων Μ. Ευεργετών και πάντων των όπου γης αναπαυομένων γόνων των Πριγκηποννήσων.

Πρίγκηπος, Σάββατο των ψυχών

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

        

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ