Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός


ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ


 
ΤΩΝ ΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΩΝ
 

Δια της πρώτης Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας της αρξαμένης Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τελεσθείσης εν τω Ι. Ναώ της Παναγίας Πριγκήπου, εορτάσθη η Ι. μνήμη των Αγίων και Ενδόξων  Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν Σεβαστεία τελειωθέντων.

 

Την Θ. Λειτουργίαν ετέλεσεν ο διάγων τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, έψαλλαν δέ ο Μουσικολ. Άρχων Μαίστωρ της Μ.Χ.Ε. κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοψάλτου της καθ ημάς Ι. Μητροπόλεως κ. Μιχαήλ Αναστασιάδη.

 

 

Τον εορτάζοντα διαπρεπή Ιεράρχη ετίμησαν πλείστοι πιστοί, παρετέθη δέ προς τιμήν αυτού δεξίωσις υπό της Ι. Μητροπόλεως. δεξίωσις προς τιμήν αυτού.

 


09
η Μαρτίου 2022 - ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

 
 

   

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ