Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΫΔΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 

          ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΗΩΝ ΑΛΙΕΩΝ     


 
Παραθαλάσσιος Εσπερινός εις το απέριττον Ναύδριον των Ισαποστόλων Βασιλέων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το Παρεκκλήσιον των Ρωμηών Αλιέων, εις τιμήν και μνήμην Του Ιδρυτού της Πόλεως, Ούτινος τας Προς Κύριον Αγίας πρεσβείας επεκαλέσθημεν δι ημάς και τα καθ ημάς, και κατά το εφετεινόν θέρος.Πρίγκηπος, 14η Ιουλίου 2021


 
 Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως