Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 


ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΡΩΤΗ
ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 

Αγίασμα Της Αγίας Φωτεινής της νήσου Πρώτης των Πριγκηποννήσων.Εκ της Ιεράς ακολουθίας του υπαιθρίου Εσπερινού εις το Αγίασμα Της Αγίας Φωτεινής της νήσου Πρώτης των Πριγκηποννήσων.

Πρίγκηπος, 15η Ιουλίου 2021