Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

To Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στις 12 το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στην Πρίγκηπο,  ετελέσθει η ενθρόνιση του νέου Ποιμενάρχου, Μητρ. Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου. 

Την τελετή της ενθρονίσεως  ετίμησε με την παρουσία Του ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 


Κυριακή του Παραλύτου, 29 Απριλίου, ο νέος Ποιμενάρ
χης  ετέλεσε την πρώτη Θ. Λειτουργία της ποιμαντορίας του, στον Ι. Ν. του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου.
 

 

 

Δημοσίευμα τῆς ἐν ΚΠόλει ἐκδιδομένης ἱστορικῆς ἐφημερίδος "Ἀπογευματινή" περί τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος  Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

            Ἐντός ἀτμοσφαίρας ἱεροπρεποῦς ἐνθουσιασμοῦ καί μετά τῆς νενομισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί εὐπρεπείας, ἐτελέσθη τό παρελθόν Σάββατον, 28ην λήξαντος μηνός Ἀπριλίου, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἀγίου Δημητρίου Πριγκήπου , ἡ ἱερά τελετή τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ ἀπό Σεβαστείας νέου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κυρίου Δημητρίου, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.

            Κατά τήν ἱεράν τελετήν τῆς ἐνθρονίσεως,  παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, Ὅστις ἐτίμησε τόν νέον Ποιμενάρχην τῆς Ἐπαρχίας διά τῆς εὐλογητῆς ὑψηλῆς παρουσίας καί τῆς βαθυστοχάστου ὁμιλίας Του πρός αὐτόν.

            Παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι, τιμήσαντες διά τῆς σεβασμίας παρουσίας των τόν ἐνθρονισθέντα, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Κίτρους κ. Γεώργιος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος καί Σύμης κ. Χρυσόστομος, καθώς καί οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

            Ἐπίσης παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον καί τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, κληρικά καί λαϊκά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τούς Τμηματάρχας αὐτῆς Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν Σοφιανόπουλον,  Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ.Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον Μεϊμάρην, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί,  οἱ Πανοσιολ. Ἡγούμενος καί Προηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἀρχιμ. π. Ναθαναήλ καί π. Βασίλειος Γοντικάκης, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ. Attila Aytaç, Δήμαρχος Πριγκηποννήσων, καί κ. Murat Bingöl, Διευθυντής Ἀσφαλείας αὐτῶν, Ἄρχοντες ὀφφικιάλοι, Κοινοτικοί παράγοντες τῶν Πριγκηποννήσων καί διαφόρων Κοινοτήτων τῆς Πόλεως, πολλοί προσωπικοί φίλοι τοῦ νέου Ποιμενάρχου καί πλεῖστοι ὅσοι πιστοί.

            Τόν ἐνθρονισθέντα Γέροντα Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον προσεφώνησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος Τάκος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου, ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ἡ Ἐλλογιμ. ἐκπαιδευτικός  Δνις Ἁγνή Νικολαϊδου, Προέδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, ἐκ μέρους τῶν Κοινοτικῶν σωμάτων τῆς Ἐπαρχίας καί τῆς "Διακονίας τῆς Ἀγάπης" αὐτῆς.

            Ἐν κατακλεῖδι, ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσσων κ. Δημήτριος, διά τοῦ ἐμπεριστατωμένου ἐνθρονιστηρίου λόγου του ἐχάραξεν ἐν ἀδραῖς γραμμαῖς  τήν στοχοθεσίαν τῆς ἀρχομένης ποιμαντορίας του καί ηὐχαρίστησε  τούς πάντας,  μέ ἐπί κεφαλῆς τόν παραστάντα σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πρός τό πρόσωπόν του ἱεράν Πατριαρχικήν εὔνοιαν, μνησθείς διά συγκινητικῶν λόγων τοῦ ἀμέσου προκατόχου καί φίλου του ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, ὡς ἐπίσης καί τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων ἕξ προκατόχων αὐτοῦ Ἱεραρχῶν.

            Κατά τόν ἐνθρονιστήριον λόγον του ὁ Σεβ. νέος Ποιμενάρχης,  ηὐχήθη ἐπίσης ἐν βαθείᾳ συγκινήσει, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ γέροντος αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί τοῦ χειροτονήσαντος αὐτόν εἰς Διάκονον καί στοργήν ἐπιδείξαντος αὐτῷ μακαριστοῦ γεραροῦ καί σοφοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζῆ, ὡς ἐπίσης καί τῆς πολυσεβάστου μητρός του μακαριστῆς Ζωῆς Κομματᾶ.

            Ἡ ἐνθρόνισις ἔληξε διά τοῦ Πολυχρονισμοῦ τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν, έν συνεχείᾳ δέ ἐδέχθη τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια πάντων τῶν παραστάντων κατά τήν ἱεράν τελετήν τῆς ἐνθρονίσεως.

            Ἐπηκολούθησε δεξίωσις  εἰς τό Ἐπισκοπεῖον, ἐν συνεχείᾳ δέ παρετέθη ὑπό τοῦ ἐνθρονισθέντος Ἱεράρχου  ἐπίσημον γεῦμα εἰς τάς αἰθούσας τοῦ ξενοδοχείου "Splendit" τῆς Πριγκήπου.

            Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 29ην Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. ἅγιος Πριγκηποννήσων ἐτέλεσε τήν πρώτην Θείαν Λειτουργίαν αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, ἐπί κεφαλῆς κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Κίτρους κ. Γεωργίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Κοινοτικῶν παραγόντων τῶν Πριγκηποννήσων καί πλείστων πιστῶν.

            Ἡ "Ἀπογευματινή", διερμηνεύουσα τό κοινόν αἴσθημα τῆς Ὁμογενείας, ὑποβάλλει συγχαρητηρίους προσρήσεις καί εὐχάς εἰς τόν ἐκλεκτόν Ἱεράρχην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί εὔχεται αὐτῷ μακράν καί εὐλογημένην ποιμαντορίαν.

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα!
 

 

  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινότης Πριγκήπου:

1.     Ἀγνή Νικολαΐδου , Πρόεδρος
2.     Ἀπόστολος Πορίδης, Ἀντιπρόεδρος
3.     Χαράλαμπος Καρατζίκος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Βασίλειος Πορίδης, Ταμίας
5.     Παναγιώτης Νικολαΐδης, Μέλος
6.     Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, Μέλος
7.     Θεόδωρος Καλαμάρης, Μέλος

Κοινότης Χάλκης:

1.     Ἀνδρέας Ζωγράφος, Πρόεδρος
2.     Ὀλυμπία Παναγιωτίδου, Ἀντιπρόεδρος
3.    Αἰκατερίνη Πρόκου-Τουρκέρ, Γ. Γραμματεύς
4.     Ἀνέστης Ἰωαννίδης, Ταμίας
5.     Σταῦρος Ραφαηλίδης, Βοηθός Ταμίας
6.     Σάββας Παναγιωτίδης, Μέλος
7.     Γρηγόριος Μεϊμαρίδης, Μέλος

Κοινότης Ἀντηγόνης:

1.     Παναγιώτης Καραλάζος, Πρόεδρος
2.     Σπυρίδωνας Μπουρτζής, Ἀντιπρόεδρος
3.     Ἀντώνης Παριζιάνος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Μάριος Ἠλιάδης, Ταμίας
5.     Κωνσταντῖνος Θεοδωρίδης, Λογιστής
6.     Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Μέλος
7.     Ἰωάννης Παπαγεωργίου, Μέλος

Κοινότης Πρώτης:  

1.     Μιχαήλ Σίσκο, Πρόεδρος
2.     Γεώργιος Σαρρής, Ἀντιπρόεδρος
3.     Ἀνδρέας Ρομπόπουλος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Χρῆστος Κώτσης, Ταμίας
5.     Δημήτριος Λευτέρογλου, Μέλος
6.     Μαρίκα Μπάλερ, Μέλος
7.     Γεώργιος Γκιούν, Μέλος