Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
 

KAΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Οι μεικτές χορωδίες παραδοσιακής μουσικής του ΟΡΦΕΑ Νέου Σκοπού και του Συλλόγου Γυναικών Καλών Δένδρων,
 το Δεκέμβρη 2011 οργάνωσαν  προσκυνηματική εκδρομή στην Πόλη
,... ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Θεοφάνεια 1998. Κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ εἰς τὴν Προποντίδα.

Θεοφάνεια 2003. Κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ εἰς τὴν Προποντίδα.

Θεσσαλονίκη 2000.
Ὁ σεβ. Μητρ. Ἰάκωβος μετὰ τοῦ διδασκάλου του Βασ. Σταυρίδου.

Ὁ σεβ. μητρ. Ἰάκωβος μετὰ τῶν μελῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου
Μουσικοφίλων Κων/πόλεως καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Πριγκήπου.

Ὁ σεβ. ὑποδέχεται τὸν π. Σεραφεὶμ Φαράσογλου ἱερ. Προϊστάμενον
τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν Περιστερίου καὶ πλῆθος  ἐνοριτῶν εἰς τὸν
Ἅγιον Νικόλαον Χάλκης.

Ὁ σεβ. ὑποδέχεται τὸν ἐντιμότατον καθηγητὴν κ. Παναγιώτην Μαυρ. Ρακτιβάν, ὑπεύθυνον τῆς ἱστοσελίδος τῆς ἡμετέρας Μητροπόλεως.