Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

 


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ


 

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩι ...  

 

 
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.  

 


30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021