Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

δρύματα λειτουργοῦντα εἰς τὰ Πριγκηπόννησα ἦσαν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τὸ Ὀρφανοτροφεῖον εἰς τὴν Πρίγκηπον καὶ ἡ θερινὴ Στέγη τῶν ἐργαζομένων νεανίδων καὶ ἡ Παιδούπολις Χριστοῦ εἰς τὴν Πρώτην. Τὰ ἱδρύματα τῆς Πρώτης λειτουργοῦν κάθε καλοκαίρι.

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ