Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΧΑΛΚΗ

Χάλκη ἔχει τοὺς περισσοτέρους χριστιανοὺς ὀρθοδόξους κατοίκους σὲ σύγκρισιν πρὸς τὴν Ἀντιγόνην καὶ τὴν Πρώτην, τὸ 1989 περὶ τοὺς 100. Τὸ δὲ 2002/2003 60 περίπου.

κοινοτικὸς αὐτῆς ναὸς τιμᾶται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῶν θαλασσινῶν, διότι οἱ περισσότεροι κάτοικοι αὐτῆς ἦσαν θαλασσινοὶ καὶ ἠσχολοῦντο μὲ τὴν ἁλιείαν. Ἱερεὺς 1.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

Μνημονεύονται τρία ἁγιάσματα:

Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κοντὰ εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τοῦ Ἁγίου Νικήτα, μέσα εἰς τὴν ἔκτασιν τῆς ναυτικῆς σχολῆς, καὶ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, εἰς τὴν ἰδίαν περιοχήν.
Ὑπάρχει καὶ ὁ νεκροταφειακὸς ναὸς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

Χάλκη ἔχει ἕνα ἀριθμὸν μοναστικῶν καθιδρυμάτων

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΕΛΛΙΟΝ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

Κοινότης Χάλκης:

1.     Ἀνδρέας Ζωγράφος, Πρόεδρος

2.     Ὀλυμπία Παναγιωτίδου, Ἀντιπρόεδρος

3.     Αἰκατερίνη Πρόκου-Τουρκέρ, Γεν. Γραμματεύς

4.     Ἀνέστης Ἰωαννίδης, Ταμίας

5.     Σταῦρος Ραφαηλίδης, Βοηθός Ταμίας

6.     Σάββας Παναγιωτίδης, Μέλος

7.     Γρηγόριος Μεϊμαρίδης, Μέλος