Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

      Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἰωακείμ, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας. Ἕδρα: Χαλκηδών. Ταχ. Διεύθυνσις: Bahariye Cad. 31. Kadıköy, İstanbul, Türkiye. Tηλ. +90-216-336 0401. fax 3370 513. Διάκονος: Κασσιανός Νότης.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος

      1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος.
Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad.  Hacı Şükrü Sok. No l7, Kadıköy. Tηλ. +90-216-347 1055 και 336 4597.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αιδ. Οἰκ. κ. Βασίλειος Κομνηνός. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μουχλίδης.
      2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Εὐφημίας.
Ταχ. διεύθυνσις: Yasa Cad. No. 27, Kadıköy. Tηλ. +90-216-346 1642. fax 336 1497.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. κ. Δημήτριος Ἀποστολίδης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος.
      3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
Ταχ. διεύθυνσις: İskele Sok.  No. 30, Kalamış.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκ. κ. Νικόλαος Ἀναγνωστόπουλος. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Σιμιτσόγλου.
      4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰγνατίου (Νεκροταφειακός).
Ταχ. διεύθυνσις: Hasan Paşa Uzun Çayır Taş, Ocak Sok. No. 2. Tηλ. +90-216-325 1241.
Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιρίν.
      5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Γέλντεγιρμεν.
Ταχ. διεύθυνσις: Karakol Han Cad. No. 60, Yeldeğirmen. Tηλ. +90-216-336 3693.
Προϊσταμενεύων: Αἰδ. Πρεσβ. κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐλλογιμ. κ. Εὐστάθιος Ἀρσενιάδης.
      6. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ Χρυσουπόλεως.
Ταχ. διεύθυνσις: Hacı Murat Sok. No. 10, Yenimahalle.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: .............. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Οὐζούνογλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος.
      7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Κουζκουντζουκίου. Ταχ. διεύθυνσις: Tuyan Sok. No. 28, Kuzguncuk. Tηλ. +90-216-333 0743.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκ. κ. Νικόλαος Πετροπέλλης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Αἰμίλιος Κοτάμ.
      8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κουζκουντζουκίου. Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Αἰδεσιμολ. Οἰκ. κ. Νικόλαος Πετροπέλλης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Αἰμίλιος Κοτάμ.
      9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ.
Ταχ. διεύθυνσις: Tanrı Verdi Sok. No. 28. Çengelköy. Tηλ. +90-216-332 0255.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. κ. Αὐγουστῖνος Νικολαΐδης. Πρόεδρος Έκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Κυρόπουλος. 
      10. Ἱερός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως Κανδυλλί.
Ταχ. διεύθυνσις: Bahçe Sok. No 6, Kandilli. Tηλ. +90-216-332 0238.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἱερομ. Ἄνθιμος Ἠλιάδης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Νεραντζούλης.
      11. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου και Ἑλένης.
Πασάμπαχτσε. Ταχ. διεύθυνσις: Çağatay Sok. No. 9, Paşabahce. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἱερομ. Ἂνθιμος Ἠλιάδης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης.
      12. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βεΐκοζ.
Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Ἱερομ. Ἄνθιμος Ἠλιάδης. Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς: Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Πανταζῆς.
 
Ἱερά Ἁγιάσματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος

      1. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Αἰκατερίνης (Μόδι),
ModaVapur İskelesi, Koço Gazinosu.
      2. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου  Ἰωάννου (Κουζκουντζουκίου).
      3. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Παντελεήμονος (Κουζκουντζουκίου).
Icadiye Cad. No. 82, Kuzguncuk.
      4. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Παντελεήμονος (Τσεγκέλκιοϊ), Akşambalı Sok., Çengelköy.
      5. Ἱερόν Ἁγίασμα Παναγίας (Γκιόκσουγιου),
Bent Yolu No. 6, Anadolu Hisarı.
      6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς (Πασάμπαχτσε),
Paşabahçe Cad.
 
Σχολαί:

      Ἀστική Σχολή Χαλκηδόνος. Μαθηταί 25. Διευθύντρια: Εὐγεν. κ. Αἰμιλία Παντελάρα. Ἱδρυτής τῆς Σχολῆς: Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Καλογιαννίδης.
Διεύθυνσις: Sivastopol Sok. No. 7. Kadıköy, τηλ. +90-216-336 1196.
      Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν Χαλκηδόνος.
Πρόεδρος: Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μέγα.
Διεύθυνσις: Neşe Sok. No. 12, Kadıköy. Tηλ. +90-216-336 1550.
      Μορφωτικός Σύνδεσμος Νέων Χαλκηδόνος.
Πρόεδρος. Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Κυρατζόπουλος.
Διεύθυνσις: Neşe Sok. No. 12, Kadıköy. Tηλ. +90-216-336 1550.

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ

      Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Βοσπόρου Θρᾳκικοῦ καί Κυανέων. Ἕδρα: Θεραπεῖα. Ταχ. Διεύθυνσις: İstanbul Caddesi 80/10,34800 Yeşilköy-İstanbul,Türkiye. Tηλ. +90-212-663  8822. fax 663 8821.
      Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἐντός τοῦ αὐλόγυρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων.
Ταχ. διεύθυνσις: Yeniköy Caddesi 64-68, 808 80 Tarabya. Tηλ. +90-212-262 0028, 663.8822. fax 663.8821.
      Κοινότητες: 5. Ἐφημέριοι: 3. Δημοτικά Σχολεῖα: 2.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

      1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων.
Ταχ. διεύθυνσις: Yeniköy Cad. 64-68, 808 80 Tarabya, İstanbul. Tηλ. +90-212-262 0028.
      2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βουγιούκδερε.
Ταχ. διεύθυνσις: Danışment Sok. No. 5, 808 90 Büyükdere, İstanbul. Tηλ. +90-212-242 2569.
      3. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Ἰωάννου Γενή Μαχαλλέ.
Ταχ. διεύθυνσις: İbni Sina Sok. No. 6, 80900 Yeni-Mahalle, Sarıyer, İstanbul. Tηλ. +90-212-242 2569.
      4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.
Ταχ. διεύθυνσις: Ebuziyya Cad. 15, 347 20 Bakırköy İstanbul. Tηλ. +90-212-571 6013.
      5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου.
Ταχ. διεύθυνσις: Mirasyedi Sok. No 9, 348 00 Yeşilköy. Tηλ. +90-212-543 0954.
 
3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ.

      Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Αἰγαίου Πελάγους. Ἕδρα: Παναγία Ἴμβρου.
Ταχ. Διεύθυνσις: Metropolit Kirilos, Rum Metropolithanesi P.Κ. 42,117 60 Gökçeada-Çanakkale, Türkiye. Tηλ. +90-286 -887 3042, fax 887 3535.
Κοινότητες: ἐν Ἴμβρῳ 11, ἐν Τενέδῳ 1. Ἐφημέριοι: ἐν Ἴμβρῳ 11, ἐν Τενέδῳ 1. Φιλανθρωπικός καί Μορφωτικός Σύνδεσμος Ἰμβρίων ἐν Κωνσταντινουπόλει.
1. Κοινότης Παναγίας Ἴμβρου
      1. Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ταχ. διεύθυνσις: Çınarlı - Merkez, 17760 Gökçeada-Çanakkale. Tηλ. +90-286-887 2782.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Δημήτριος Παλιάρης.
      2. Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξıαρχῶν (Φραντζῆ).
      3. Ἱερός Ναός Παναγίας Ταξειδιανῆς.
      4. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί περί τά 60 παρεκκλήσια.
      5. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.
      6. Παρεκκλήσια:
      Ὑπεραγίας Θεοτόκου (Κόκκινα), Ἁγίου  Ἰωάννου, Ἁγίου Εὐστρατίου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίας Μαρίνης.
2. Κοινότης Ἁγίων Θεοδώρων:
      7. Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
Ταχ. διεύθυνσις: Zeytinliköy, 17760 Gökçeada-Çanakkale. Tηλ. +90-286-887 2734.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Γεώργιος Ὀκουμούσης.
      8. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
      9. Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
      10. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Χαραλάμπους.
      11. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.
      12. Ἄλλα παρεκκλήσια:
      Ἁγίου Γεωργίου (Πούλ), Ἁγίου Γεωργίου (Φταράδο), Παναγίας Ἀρασιανῆς, Ταξıαρχῶν (Νερίματα), Ἁγίας Θέκλας (Βραχάκια), Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Βλαστολόγου (Καστρί).
3. Κοινότης Σχοινουδίου:
      13. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης.
Ταχ. διεύθυνσις: Dereköy 17760 Gökçeada-Çanakkale, τηλ. +90-286-887 6042.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σακελλάριος Νεόφυτος Βιγλῆς.
      14. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
      15. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.
      16. Παρεκκλήσια:
      Προφήτου Ἠλιοῦ (Χάλακα), Ἁγίου Ἀθανασίου (Μπουρνιᾶ), Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἁγίου Εὐθυμίου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Κωνσταντίνου και Ἑλένης, Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἁγίας Τριάδος.
4. Κοινότης Άγριδίων:
      17. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ταχ. διεύθυνσις: Tepeköy, 17760 Gökçeada-Çanakkale. Tηλ. +90-286-887 3694.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Σταῦρος Λιγδᾶς.
      18. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.
      19. Παρεκκλήσια:
      Ἁγίου Γεωργίου (Ἀπαλίρι), Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Βαλανέρι), Ἁγίας Τριάδος (Χαγιάδο), Μεταμορφώσεως (Σιώματα), Ἁγίου Εὐστρατίου (Ταγάρι), Ἁγίου Νικολάου (Μάρμαρο), Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Καστρικάδο), Ἁγίου Δημητρίου (Ἀλκιβρόχια), Ἁγίου Νικολάου (Μουρτάρι), Ἁγίου Βασιλείου (Ἀλιπάρες), Ἁγίου Φανουρίου (Μαυριάδες), Ἁγίου Δημητρίου (Βίγλη), Παναγίας τῆς Μπαλωμένης (Μισάδι), Ἁγίου Παντελεήμονος (Πατινάδο).
5. Κοινότης Γλυκέος:
      20. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ταχ. διεύθυνσις: Eskibademli, 17760 Gökçeada-Çanakkale. Tηλ. +90-286-887 2806.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σακελλάριος Δημήτριος Κικηδέλλης.
      21. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.
      22. Παρεκκλήσια:
      Ἁγίου Εὐστρατίου (Βρυσάρα), Ἁγίου Γεωργίου (Φκάδα), Ἁγίου Ἀνδρέου (Βοσκό), Ἁγίου Ἀθανασίου, Παναγίας τῆς Ἐλεούσας, Ἁγίου Βασιλείου, Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσας (Πλάκα), Ἁγίου Γεωργίου (Πετρογούρνι), Παναγίας τῆς Μεϊντανιότισσας.
6. Κοινότης Εὐλαμπίου:
      23. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας.
Ταχ. διεύθυνσις: Yenimahalle Aya Vervara Kilisesi, 17760 Gökçeada-Çanakkale. Tηλ. +90-286-887 2806. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σακελλάριος Δημήτριος Κικηδέλλης.
      24. Παρεκκλήσια:
      Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Γεωργίου, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Λαζαράδα), Ἁγίου Ταξιάρχου (Παλαβάδο), Ἁγίας Βαρβάρας (Λημνί), Ἁγίου  Ἰωάννου (Καλάμια), Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Κλίβανος), Ἁγίου Γεωργίου (Πλακιά), Ἁγίου Θεοδώρου (Σάμακας), Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Ντάμια).
7. Κοινότης Κάστρου:
      25. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης (ἐρειπωμένος).
      26. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου (ἐρειπωμένος διό καί ἐκτός λειτουργίας).
      27. Παρεκκλήσια:
      Ἁγίου Σπυρίδωνος, Παναγίας τῆς Καρδαμηνιώτισσας, Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μερσηνιώτης).
8. Κοινότης Τενέδου:
      28. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ταχ. διεύθυνσις: 16780 Bozcaada - Çanakkale.
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σακελλάριος Χρυσόστομος Κουτοῦφος.
      29. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς.
      30. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Νεκροταφεῖον.
 
4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Προποντίδος. Ἕδρα: Πρίγκηπος.
Ταχ. Διεύθυνσις: Zağanos Paşa No 25/3, Büyükada, İstanbul, Türkiye. Tηλ. +90-216 382-7473, καί 382 7672. fax +90-216-382 7372. Κοινότητες 4, Ἐφημέριοι 2, Διάκονος 1, Δημοτικόν Σχολεῖον 1.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων

      1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Alaçam Sok. No. 15, Büyükada.
      2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου.
Ταχ. διεύθυνσις: Kıvılcım No. 3, Büyükada.
      3. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Προφήτου Ἠλιού Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Karacebey Mevkii, Büyükada. Tηλ. +90-216-382 7473, 382 6408.
      4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Χάλκης.
Ταχ. διεύθυνσις: Üzküzar Cad. No. l0. Heybeliada. Tηλ.  +90-216-351 8159.
      5. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Χάλκης.
Ταχ. διεύθυνσις: Mezarlık Sok. No. 7/9, Heybeliada.
      6. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης.
Ταχ. διεύθυνσις: Takım Ağa Sok. No. 19, Burgazada. Tηλ. +90-216-381 1401.
      7. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ Κοιμητηρίου Ἀντιγόνης. Ταχ. διεύθυνσις: İsa Tepe, Burgazada.
      8. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νήσου Πρώτης.
Ταχ. διεύθυνσις: Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Kınalıada. Tηλ. +90-216-381 4143.
      9. Κοινοτικόν Κοιμητήριον Πρώτης.
Ταχ. διεύθυνσις: Rum Ortodoks Mezarlığı, Kınalıada.