Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

α. Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία. Τηλ. +90.212-525.21.17. Fax +90.212-531.90.14.
E-mail:ecpatr.grandchancellor@gmail.com
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.

β. Μεγάλη Ἀρχιδιακονία. Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.
Ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης (e-mail:theodorosmeimaris@gmail.com), ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων Τσιμαλῆς, ὁ Tριτεύων ......., ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς ..... Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς.

γ. Πατριαρχική Κεντρική Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος: ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος,  ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης. Γραμματεύς: ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

δ. Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων.
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος. 
Γραμματεῖς κ. κ. Ἀθανάσιος Κορτίδης καί Πέτρος Μπαζγκάρλο.

ε. Τουρκικόν Γραφεῖον.
Διευθυντής....
Γραμματεύς κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ.

ς. Ἀρχειοφυλάκιον.
Ἀρχειοφύλαξ ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς.
Γραμματεῖς κ.κ. Παναγιώτης Ὀζκουρκούτης, Κωνσταντῖνος Τσικάκης, Κωνσταντῖνος Διακρούσης, Παναγιώτης Νικολαΐδης, Καλλιόπη Μεταξάκη καί Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος.

ζ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.
Βιβλιοφύλαξ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος (e-mail:agathangelos.siskos@gmail. com).
Γραμματεῖς κ. κ. Παρασκευᾶς Μαΐς καί Νικόλαος Σενκοποπόφσκυ.

η. Λογιστήριον καί Ταμεῖον.
Λογιστής κ. Γεώργιος Νάνης. Ταμίας κ. Χρῆστος Ψευτέλης.

θ. Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας. Τηλ. +90.212-521.04.30. καί Fax +90.212-631.55.35.
E-mail:ecpatr.pressoffice@gmail.com
Διευθυντής κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Γραμματεύς κ. Νικόλαος Σαατσῆς.

ι. Πατριαρχικός Ναός.
Ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. ............. Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς.
Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Στυλιανός Φλοῖκος. Α΄ Δομέστικος κ. ................,  Β΄ Δομέστικος κ. Γεώργιος Μπακόπουλος.

ια. Λοιπαί ὑπηρεσίαι.
1. Τεχνικόν Γραφεῖον: Ὑπεύθυνος Δρ. Ἀπόστολος Πορίδης, ἀρχιτέκτων.
2. Τηλεφωνικόν Κέντρον: Ὑπεύθυνος κ. Στυλιανός Μουχλίδης.
3. Τροφοδοσία: Ὑπεύθυνοι κ. Εὐάγγελος Μπαζγκάρλο, οἰκονόμος, κ. Βασίλειος Κυρίτσης.