Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος
κ. Στέφανος.

α. Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία.
Τηλ. +90212-525.21.17. Fax 531.90.14.
ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος.

β. Μεγάλη ᾿Αρχιδιακονία.
ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Telefax +90212 5211921.
e-mail maxvge@superonline.com
ὁ Δευτερεύων.............................
ὁ Τριτεύων κ. Ἀνδρέας.
ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος.
Πατριαρχικοί Διάκονοι: κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς καί
κ. Παΐσιος Κοκκινάκης.

γ. Πατριαρχική Κεντρική ᾿Εκκλησιαστική ᾿Επιτροπή.
Πρόεδρος· ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,
ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ ᾿Ικονίου κ. Θεόληπτος,
ὁ Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος.
Γραμματεύς: ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.

δ. Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων.
Διευθυντής· ὁ ᾿Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.
Γραμματεύς· κ. ᾿Αθανάσιος Κορτίδης.

ε. Τουρκικόν Γραφεῖον.
Διευθυντής·......................
Γραμματεύς· ὁ κ. ᾿Αντώνιος Στέλλιας.

ς. ᾿Αρχειοφυλάκιον.
᾿Αρχειοφύλαξ· ὁ Οἰκονόμος κ. Νικόλαος Πετροπέλλης.
Γραμματεῖς· οἱ κ.κ. Παναγιώτης ᾿Οζκουρκούτης, Πέτρος Μπαζγκάρλο, Παρασκευᾶς Μαΐς, Κωνσταντῖνος Τσικάκης, Βασίλειος Λιναρδῆς, Στυλιανός Μουχλίδης, Νικόλαος Σαατσῆς καί Κωνσταντῖνος Διακρούσης.

ζ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Τηλ. καί Fax +90212-531.96.78.
Ὑπεύθυνος: ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.
Γραμματεῖς· οἱ κ.κ. ᾿Ιωάννης Σταυρίδης, Γεώργιος Μπενλίσοϊ καί Παρασκευᾶς Μαΐς.

η. Λογιστήριον καί Ταμεῖον.
Λογιστής· ὁ κ. Γεώργιος Nάνης.
Ταμίας· ὁ κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης.

θ. Γραφεῖον Τύπου.
Τηλ. +90.212.521.04.30, Fax +90.212.631.55.35.
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστοπουλος.

ι. Πατριαρχικός Ναός.
ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος, ὁ Μ. ᾿Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος. Πατριαρχικοί Διάκονοι: κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς καί Παΐσιος Κοκκινάκης.

῎Αρχων Πρωτοψάλτης· κ. Λεωνίδας ᾿Αστέρης.
῎Αρχων Λαμπαδάριος· κ. ᾿Ιωάννης Χαριατίδης.
Β´Δομέστικος· κ. Στυλιανός Φλοῖκος.

ια. Λοιπαί ὑπηρεσίαι.
1. Τεχνικόν Γραφεῖον·῾Υπεύθυνος· κ. ᾿Απόστολος Πορίδης, ἀρχιτέκτων.
2. Τηλεφωνικόν Κέντρον·῾Υπεύθυνος· δίς Μαριάνθη Βαφειάδου.
3. Τροφοδοσία·῾Υπεύθυνοι· κ. Εὐάγγελος Μπαζγκάρλο, οἰκονόμος, κ. Βασίλειος Κυρίτσης.