Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Μονὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

μονὴ αὕτη κοινῶς γνωρίζεται ὡς ἡ μονὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ παραμένει πατριαρχικὴ καὶ σταυροπηγιακή.

πιστάται ἐχρημάτισαν:

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Κωνστάντιος, ἡγούμενος Χριστοῦ (1919-1931).
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀναστάσιος.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Θωμᾶς Ταλλιέρης, 26 Φεβρουαρίου 1932-1951.
Ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης Νεβρίδης (1960- ).
Ὁ πρεσβύτερος Γεώργιος Ῥοδοκανάκης.

Διὰ ἕνα μικρὸν διάστημα ἐφιλοξενήθη ἐδῶ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Πριγκήπου (1964-).

Κατὰ διαστήματα ἐγένοντο εἰς τὴν μονὴν ταύτην ἀνακαινιστικὰ ἔργα.