Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Τελευταία ἐκάησαν τὰ περὶ τὴν μονὴν παλαιὰ ξύλινα κτίσματα.

γούμενοι / πιστάται:

Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παϊκόπουλος, 1895 - Νοέμβριος 1936.
Ἀρχιμανδρίτης Κλεόνικος Γεωργίου, Νοέμβριος 1936-1969.
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παϊκόπουλος, μετέπειτα.
Πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Γκελιγκίντς

Τὸ 1994 ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρὸς τὸ ἡγουμενεῖον καὶ ἕτεροι βοηθητικοὶ χῶροι τῆς μονῆς. Ἐπηκολούθησαν τὰ ἀνακαινιστικὰ ἔργα ὑπὸ τὴν παρακολούθησίν τοῦ τότε πρωτοσυγκελλεύοντος μητροπολίτου Μελιτηνῆς (Χαλκηδόνος) Ἰωακεὶμ (1974-1991).

Κατὰ τὰς ἡμέρας μας ὑπηρετοῦν κατὰ διαστήματα μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ ἐρχόμενοι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν. Μεταξὺ αὐτῶν ἄξιοι μνείας εἶναι ὁ ἀποθανὼν νέος κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀρχιμανδρίτης Ἰωακεὶμ Χατζιδάκης, ἱεροκήρυξ εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας τῆς Κρήτης καὶ ἡ ἀδελφότης τοῦ κελλίου (ἢ καθίσματος) τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τῆς μονῆς Ξενοφῶντος ὑπὸ τὸν γέροντα μοναχὸν Ἐφραίμ, μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Καλλίνικον ἱερομόναχον καὶ Ἰεζεκιὴλ μοναχόν.