Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Καμαριωτίσσης (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου).

Εἰς τὰ κτίρια τῆς μονῆς ταύτης ἐφιλοξενήθη ἡ Ἐμπορικὴ Σχολὴ (1831-1916). Εἰς τὸ ἴδιον μέρος ἐλειτούργησε τὸ Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων (1919-1942). Ἀπὸ τοῦ 1942 κατελήφθη ὑπὸ τῆς Τουρκικῆς κυβερνήσεως καὶ κατέστη παράρτημα εἰς τὴν Χάλκην ναυτικῆς σχολῆς.

ς ἡγούμενοι ὑπηρέτησαν οἱ:

Τρωάδος Εὐστάθιος Ποπέσκου, ἐπίσκοπος  (- Ἰούνιος 1933) καὶ
Κυπριανὸς  Στυλιανίδης, ἀρχιμανδρίτης (Ἰούνιος 1933-1942).