Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας.
Ἕδρα Χαλκηδών. Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad. 31, 34710 Kadık�y, İstanbul, T�rkiye, τηλ. +90-216-336.04.01, 338.12.86. Fax 337.05.13.
Ἠλεκτρονική διεύθυνσις: mitropolishalkidonos@yahoo.gr Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης. Κοινότητες: 11.
Ἐφημέριοι: 8.
Διάκονοι: Ἰωάννης Νικολαΐδης, Ἀρχιδιάκονος, καὶ Θεοφάνης Μαβινάκης.
Φιλόπτωχος Ἀδελφότης 1.
Μορφωτικὸς Σύνδεσμος 1.


Ἱεροὶ Ναοὶ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος

1. Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Εὐφημίας. Ταχ. διεύθυνσις: Yasa Cad. No 27, Kadık�y, τηλ. +90-216-336.14.97. / 414.66.58. Fax +90-216-414.66.56. Ἱ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. κ. Δημήτριος Ἀποστολίδης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Δικαιοφύλαξ κ. Νικόλαος Σιρὶν καὶ κ. Βασίλειος Κλημεντάκης.

2. Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad., Hacı S�kr� Sok. No 17, Kadık�y, İstanbul, τηλ. +90-216-347.10.55. Ἱ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. κ. Βασίλειος Κομνηνός. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Καστρίνσιος κ. Κωνσταντῖνος Μουχλίδης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κυρατζόπουλος.


3. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Καλαμησίων. Ταχ. διεύθυνσις: İskele Sok. No 30, Kalamış, İstanbul, τηλ. +90-216-348.20.11. Ἱ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Ναυκράτιος Φουρουντζόγλου. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Ἀντώνιος Καλφάκης.


4. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Γέλδεγιρμεν. Ταχ. διεύθυνσις: Karakol Han Cad. No 60, Yeldeğirmen, İstanbul, τηλ. +90-216-336.36.93. Ἱ. Προϊστάμενος: Ὁσιολ. Ἱερομον. κ. Ἐλευθέριος Ἀλοῦκος. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμ. κ. Φώτιος Κάτσης.


5. Κοιμητηριακὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰγνατίου Μακροῦ Λειβαδίου (Uzun �ayır). Ταχ. διεύθυνσις: Haşan Paşa Uzun �ayır Taş Ocak Sok. No 2, τηλ. +90-216-428.04.10. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. Ἄρχων Χαρτουλάριος κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καὶ Ἐντιμολ. Ἄρχων Δικαιοφύλαξ κ. Νικόλαος Σιρίν.


6. Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως). Ταχ. διεύθυνσις: HacııMurat Sok. No 10, Yenimahalle. τηλ. +90-216-492.81.62. / 492.66.52. Ἱ. Προϊστάμενος: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Οὐζούνογλου.


7. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου (Χρυσοκεράμου). Ταχ. διεύθυνις: İcadiye Cad. No 80, Kuzkuncuk, τηλ. +90-216-553.07.43. Fax +90-216-343.22.70. Ἱ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Σάββας Κοτάμ.


8. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κουσγουντζουκίου. Ταχ. διεύθυνσις: İcadiye Cad. No 19, Kuzkuncuk, τηλ. +90-216-343.22.51. Ἱ. Προϊσταμενεύων: Αἰδ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Σάββας Κοτάμ.


9. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ. Ταχ. διεύθυνσις: Tanrı verdi Sok. No 28. �engelk�y, τηλ. +90-216-422.03.70. Ἱ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. κ. Αὐγουστῖνος Νικολαΐδης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Κυρόπουλος.


10. Ἱερὸς Ναὸς Θείας Μεταμορφώσεως Κανδυλλί. Ταχ. διεύθυνσις: Bah�e Sok. No 6, Kandilli, τηλ. +90-216-332.02.38. Ἱ. Προϊστάμενος: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μάξιμος Νότης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἰωάννης Δεμιρτζίογλου.


11. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πασάβαξε. Ταχ. διεύθυνσις: �ağatay Sok. No 9, Paşabah�e. Ἱ. Προϊσταμενεύων: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μάξιμος Νότης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμολ. Ἄρχων Πριμικήριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης.


12. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Βέϊκοζ. Ταχ. διεύθυνσις: Panayır Sok. No 30, Beykoz, τηλ. +90-216-323.98.15. Ἱ. Προϊσταμενεύων: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μάξιμος Νότης. Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Πανταζῆς.


Ὀφφικιάλοι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος

Ἐν Χαλκηδόνι: Γεώργιος Στεφανόπουλος (Χαρτουλάριος),
Νικόλαος Σιρίν (Δικαιοφύλαξ),
Ἀντώνιος Καλφάκης (Ρεφερενδάριος),
Ἐλισάβετ Μέγα (Ἀρχόντισσα),
Κωνσταντῖνος Μουχλίδης (Καστρίνσιος).


Ἐν τῷ ἐξωτερικῷ:
Θεσσαλονίκη:
Γεώργιος Οἰκονόμου (Λογοθέτης),
Παῦλος Διδάγγελος (Ἀκτουάριος),
Χρῆστος Καλιπτσίδης (Καστρίνσιος),
Βασίλειος Νικόλτσιος (Κουροπαλάτης),
Χαράλαμπος Μπακιρτζῆς (Γραμματοφύλαξ).

Ἀθήναις:
Ἰωάννης Παππᾶς (Μαΐστωρ, Ἀρχιοψοποιός�Ἐτράριος), Γεώργιος Ρεμοῦνδος (Πρωτοψάλτης).
Καρδίτσα: Ἰωάννης Ζῶτος (Περιοδευτής).


Ἱερά Ἁγιάσματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος

1. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντός τοῦ ἱ. ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας.

2. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἐντός τοῦ ἱ. ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος.


3. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καλαμησίων, ἐντός τοῦ ἱ. ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.


4. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Αἰκατερίνης (Μοδίου). Ταχ. διεύθυνσις: Moda Vapur İskelesi, Ko�o Gazinosu.


5. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου Πασαλιμανίου (Κουσγουντζουκίου). Ταχ. διεύθυνσις: Paşalimanı Cad. H�seyin Baykara Sok. No 1 �sk�dar.


6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Παντελεήμονος (Κουσγουντζουκίου). Ταχ. διεύθυνσις: İcadiye Cad. No 82, Kuzkuncuk.


7. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Παντελεήμονος (Τσεγκέλκιοϊ). Ταχ. διεύθυνσις: Akşambalı Sok., �engelk�y.


8. Ἱερόν Ἁγίασμα Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Γλυκέων Ὑδάτων (Γκιόκσουγιου). Ταχ. διεύθυνσις: Bent Yolu No 6, Anadolu Hisarı.


9. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς (Πασάβαξε). Ταχ. διεύθυνσις: Mahfi Bey Sok. Paşabah�e Meydanı.


Λοιπά Ἱδρύματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Χαλκηδόνος.
Πρόεδρος: Εὐγεν. κα. Τριανταφυλλιά Παναγιωτίδου. Ταχ. διεύθυνσις: Neşe Sok. No 12, Kadık�y, τηλ. +90-216-336.15.50.

Μορφωτικός Σύνδεσμος Μόδα.
Πρόεδρος: Ἐντιμ. κ. Φαίδων Κάφτογλου. Ταχ. διεύθυνσις: Neşe Sok. No 12 Kadık�y, τηλ. +90-216-336.15.50.


2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βοσπόρου Θρακικοῦ καί Κυανέων.
Ἕδρα: Θεραπεῖα.
Ταχ. διεύθυνσις (ἄχρι καιροῦ): Ebuziya Cad. No. 15, 34720 Bakırk�y-İstanbul, T�rkiye. Τηλ. +90-212-571.60.13, 543.95.47 καί 572.10.38. Fax 572.06.78 καί 572.10.39.

Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου. Ταχ. διεύθυνσις (ἄχρι καιροῦ): Ebuziya Caddesi No. 15, 34720 Bakırk�y-İstanbul, T�rkiye. Τηλ. +90.212.571.60.13, 543.95.47. Fax 572.06.78.
Κοινότητες: 5.
Ἐφημέριοι: 4.
Διάκονος Πορφύριος Καρατζῖκος, ὅστις καί ἐκτελεῖ χρέη Ληξιάρχου.


Ἄρχοντες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

1. Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
2. Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης, Ἄρχων Δωρητής.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων. Ταχ. διεύθυνσις: Yenik�y Cad. No. 64-68. 808 80 Tarabya, İstanbul. Tηλ. +90-212-262.00.28. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀδαμάντιος Κοκκινάκης.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος. Ταχ. διεύθυνσις: Danişment Sok. No. 5, 808 90 B�y�kdere, İstanbul. Tηλ. καί Fax: +90-212-271.85.60. 242.44.70, 271.85.60. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀντώνιος Καρατζῖκος.


3. Ἱερός Ναός Γενεθλίου Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Γενῆ Μαχαλλέ. Ταχ. διεύθυνσις: İbni Sina Sok. No. 6, 80900 Yeni Mahalle, Sarıyer, İstanbul. Tηλ. +90-212-242.25.69. Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Πρεσβ. Ἀντώνιος Καρατζῖκος.


4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου. Ταχ. διεύθυνσις: Ebuziyya Cad. 15, 347 20 Bakırk�y, İstanbul, τηλ. +90-212-571.60.13 καί 543.95.47. Fax:  +90-212-572.06.78. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Χρύσανθος Δημητριάδης.


5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Γεσήλκιοϊ. Ταχ. διεύθυνσις: Mirasyedi Sok. No 9, 348 00 Yeşilk�y. Τηλ. +90-212-542.70.98. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σύγκελλος Ἄνθιμος Ἡλιάδης.


6. Ἱερός Ναός Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.537.407.44.58.


7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βαθυρρύακος (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.212.271. 68.82.


8. Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἑλένης Θεραπείων (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.535.483.44.87.


Ἱερά Ἁγιάσματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

1. Ἱερόν Ἁγίασμα Ζωοδόχου Πηγῆς καί Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντός τοῦ αὐλογύρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων.

2. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς τοῦ βουνοῦ Θεραπείων.


3. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Μαρίνης  ἐντός τῶν Θεραπείων.


4. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐντός τῶν Θεραπείων.


5. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς Κιρέτσμπουρνου, εἰς τόν ὁμώνυμον χῶρον.


6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος.


7. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Γενῆ Μαχαλλέ.


8. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς, πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Γεσήλκιοϊ.


3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Αἰγαίου Πελάγους.
Ἕδρα: Παναγία Ἴμβρου.
Ταχ. Διεύθυνσις: Metropolit Kyrillos, Rum Metropolith nesi P.K. 42, 117 60 G�k�eada-�anakkale, T�rkiye. Tηλ. +90-286 -8873.042, Fax 8873.535. Ἱστοσελίς: www.h-mit.com 
E-mail: Yorgidiragun@ttmail.com
Κοινότητες: ἐν Ἴμβρῳ 7, ἐν Τενέδῳ 1.
Ἱερεῖς: ἐν Ἴμβρῳ 6, ἐν Τενέδῳ 1.
Φιλανθρωπικός καί Μορφωτικός Σύνδεσμος Ἰμβρίων ἐν Κωνσταντινουπόλει.


1.� Κοινότης Παναγίας Ἴμβρου:

1. Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: �ınarlı - Merkez, 17760 G�k�eada-�anakkale, τηλ. +90-286-887.28.06. Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Οἰκονόμος Νικηφόρος Σῶζος. Ἀρχιδιάκονος Προκόπιος Μαλλιαρῆς, τηλ. +90-286-887.34.06.

2. Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Φραντζῆ).


3. Ἱερός Ναός Παναγίας Ταξειδιανῆς.


4. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί περί τά 60 ἐξωκκλήσια.


5. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.


6. Ἐξωκκλήσια:

Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (Θεοτόκου) Κόκκινα, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγίου Συμεών, Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίας Ἀναστασίας, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίας Ἑλένης, Ἁγίου Χριστοφόρου.

2.� Κοινότης Ἁγίων Θεοδώρων:

1. Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ταχ. διεύθυνσις: Zeytinlik�y, 17760 G�k�eada-�anakkale. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Ἀστέριος Ὀκουμούσης. Τηλ. +90-286-887.21.01.

2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.


3. Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.


4. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Χαραλάμπους.


5. Ἱ. Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.


6. Ἄλλα παρεκκλήσια:

Ἁγίου Γεωργίου (Πούλ), Ἁγίου Γεωργίου (Φταράδο), Παναγίας Ἀρασιανῆς, Ταξιαρχῶν (Νερίματα), Ἁγίας Θέκλας (Βραχάκια), Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βλαστολόγου (Καστρί).

3.� Κοινότης Σχοινουδίου:

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Ταχ. διεύθυνσις: Derek�y 17760 G�k�eada-�anakkale. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Ἀθανάσιος Ντινιάκος, τηλ. +90.286-887.47.22 καί +90.539-606.02.30.

2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.


3. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.


4. Παρεκκλήσια:

Προφήτου Ἠλιού (Χάλακα),
Ἁγίου Ἀθανασίου (Μπουρνιά),
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
Ἁγίου Εὐθυμίου,
Ἁγίου Γεωργίου,
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης,
Ἁγίας Αἰκατερίνης,
Ἁγίας Τριάδος.


4.� Κοινότης Ἀγριδίων:

1. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: Tepek�y, 17760 G�k�eada-�anakkale. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος� Οἰκονόμος Σταῦρος Λιγδᾶς, τηλ. +90. 286.887.38.71. 0286-8873871. Ἐφημέριος� Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Βάντσος, τηλ. +90-531-028.16.31, +90-286-887.30.88.

2. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.


3. Ἐξωκκλήσια:

Ἁγίου Γεωργίου (Ἀπαλίρι),
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Βαλανάρι),
Ἁγίας Τριάδος (Χαγιάδο),
Μεταμορφώσεως (Σιώματα),
Ἁγίου Εὐστρατίου (Ταγάρι),
Ἁγίου Νικολάου (Μάρμαρο),
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Καστυρνάδο),
Ἁγίου Δημητρίου (Ἀλυβρόχια),
Ἁγίου Νικολάου (Μουρτάρι),
Ἁγίου Βασιλείου (Ἀλιπάρες),
Ἁγίου Φανουρίου (Μαυριάδες),
Ἁγίου Δημητρίου (Βίγλη),
Παναγίας τῆς Μπαλωμένης (Μισάδι),
Ἁγίου Παντελεήμονος (Πατινάδο),
Ἁγίας Ἀναστασίας (Κλίσματα),
Ἁγίου Ἀθανασίου  (Ροζάδο),
Ἁγίου Ἀρσενίου  (Βάτ),
Ἁγίου Γεωργίου (Κουρνιάδου).


5.� Κοινότης Γλυκέος:

1. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: Eskibademli, 17760 G�kc-�eada-�anakkale, τηλ. +90-286-887.28.06. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Γρηγόριος Γρηγοριάδης, τηλ. +90.286.887. 36.12.

2. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον.


3. Παρεκκλήσια:

Ἁγίου Εὐστρατίου (Βρυσάρα), Ἁγίου Γεωργίου (Φκαδᾶ), Ἁγίου Ἀνδρέου (Βοσκό), Ἁγίου Ἀθανασίου, Παναγίας τῆς Ἐλεούσης, Ἁγίου Βασιλείου, Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης (Πλάκα), Ἁγίου Γεωργίου (Πετρογούρνι), Παναγίας τῆς Μεϊντανιωτίσσης, Ἁγίου Νεκταρίου.

6.� Κοινότης Εὐλαμπίου:

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας. Ταχ. διεύθυνσις: Yenimahalle Aya Varvara Kilisesi, 17760 G�k�eada-�anakkale, τηλ. +90-286-887.44.93. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Νικηφόρος Σῶζος.

2. Παρεκκλήσια: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Γεωργίου, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Λαζαράδα), Ἁγίου Ταξιάρχου (Παλαβάδο), Ἁγίας Βαρβάρας (Λημνί), Ἁγίου Ἰωάννου (Καλάμια), Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Κλίβανος), Ἁγίου Γεωργίου (Πλακιά), Ἁγίου Θεοδώρου (Σάμακας), Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Ντάμια), Ἁγίου Ἀντωνίου (Λαμαράδα), Ἁγίων Πάντων, Ἁγίου Παντελεήμονος.


7.� Κοινότης Κάστρου:

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Οἰκονόμος Γρηγόριος Γρηγοριάδης, τηλ. +90.286.887.36.12.


3. Ἐξωκκλήσια: Ἁγίου Σπυρίδωνος, Παναγίας τῆς Καρδαμηνιωτίσσης, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μερσηνιώτης), Ἁγίου Ἀνδρέου (Κοιμητήριον).


8.� Κοινότης Τενέδου:

1. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: 16780 Bozcaada - �anakkale. Τηλ. 0286-6978839.  Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Οἰκονόμος Γρηγόριος Γρηγοριάδης, τηλ. +90.286-6970624.

2. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς.


3. Ὀρθόδοξον Κοινοτικόν Κοιμητήριον Ἁγίου Λαζάρου.


4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος.
Ἕδρα: Πρίγκηπος.
Ταχ. διεύθυνσις: Kıvılcım Sok. No. 3. B�y�kada, İstanbul, T�rkiye. Τηλ. +90.216.382.41.94, +90.212.244.49.05, καί +90.532.212.47.33. Fax +90-212. 244.15.77.
www.impringiponnison.org
Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Πριγκήπου. 
Γραμματεύς Γραφείων: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος.
Κοινότητες: 4,
Ἐφημέριοι: 5,
Δημοτικόν Σχολεῖον: 1.


Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων

1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Ala�am Sok. No. 15, B�y�kada/İstanbul.

2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Kıvılcım Sok. No. 3, B�y�kada. Ἱερ. Προϊστάμενος� Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος. Τηλ.  0216-382.15.94 καί 0536-224.27.27.


3. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Προφήτου Ἠλιού Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Karacebey Mevkii, B�y�kada, τηλ. +90-216-382.74.73, 382.64.08.


4. Ἱερόν Ναΐδιον Ἁγίων Θεοδώρων Πριγκήπου.


5. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πριγκήπου.


6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς Πριγκήπου.


7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Χάλκης. Ταχ. διεύθυνσις: İşg�zar Cad. No. 10, Heybeliada, τηλ. +90-216-351.81.59. Ἱερ. Προϊστάμενος� Οἰκονόμος Φώτιος Μεφαλόπουλος. Τηλ. 0216.35.10.539. �


8. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Χάλκης. Ταχ. διεύθυνσις: Mezarlık Sok. No. 7/9, Heybeliada.


9. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς Χάλκης.


10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης. Ταχ. διεύθυνσις: Takım Ağa Sok. No. 19, Burgazada, τηλ. +90-216-381.14.01. Ἱερ. Προϊστάμενος� Ἀρχιμ. Στέφανος Νούσης.


11. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιού Κοιμητηρίου Ἀντιγόνης. Ταχ. διεύθυνσις: İsa Tepesi, Burgazada.


12. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νήσου Πρώτης. Ταχ. διεύθυνσις: Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Kınalıada, τηλ. +90-216-381.41.43. Ἱερ. Προϊστάμενος� Οἰκονόμος Δημήτριος Τσιρόπουλος.


13. Κοινοτικόν Κοιμητήριον Προφήτου Ἠλιού Πρώτης. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Ortodoks Tepe Mezarlığı, Kınalıada.


14. Ἁγίασμα  Ἁγίας Φωτεινῆς Πρώτης. 

Ἀστική Σχολή Πριγκήπου: Διευθυντής� Ἐλλογιμ. κ. Στυλιανός Καραγιάννης, Εὐγεν. κα. Ἁγνή Νικολαΐδου, Διδασκάλισσα. Ταχ. Διεύθυνσις� Ala�am Sok. No 15, B�y�kada. τηλ. +90.216.382.35.59.
Διακονία τῆς Ἀγάπης: Πρόεδρος� Εὐγεν. κα. Ἁγνή Νικολαΐδου. Τηλ. +90. 216.382. 33.68 καί 382.69.38.
Κατηχητικόν: Ὑπεύθυνος� Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος.
Συσσίτιον: Ὑπεύθυνος� κα. Μαρία Πασᾶ.

5. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας.
Ἕδρα
: Ἀττάλεια.
Ταχ. διεύθυνσις: Kılın�arslan Mah., Kurtuluş Sok. No: 4, Muratpaşa-Antalya. T�rkiye. Τηλ.: +90-534.018.05.40
ἐν Κορέᾳ +82-31-58.44.376. Fax +82-31-58.52.278. E-mail: mpsotirios@gmail.com. Ἱστοσελίδες: www. impisidias.com,
www.alanya-orthodox.com

Ἱερoί Ναοί Μητροπόλεως Πισιδίας

1. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Παύλου καί Ἁγίου Ἀλυπίου, Ἀτταλείας. Ταχ. διεύθυνσις: Kılın�arslan Mah., Yenıkapı Sok. No: 20, Muratpaşa-Antalya. T�rkiye. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μιχαήλ Anishchenko. Τηλ. +90-535.020.92.81. E-mail:fyrida@gmail.com

2. Ἱερός Ναός Παναγίας Πισιδιωτίσσης, Ἀλάγιας. Ταχ. διεύθυνσις: Mahmutlar Yukarı Mah., Kılın�arslan Cad. Karahanli Mevki, Alanya-Antalya. T�rkiye. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό́νου Κωνσταντῖνος Shevchenko. Τηλ. +90- 537.355.02.21. E-mail: fr.konstantin@ alanya-orthodox.com

Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ Ἀλάγιας,  ἀπέχον 10  χιλιόμετρα ἀπό τῆς πόλεως Alanya, εἰς τήν θέσιν HacııMehmetli, γνωστόν ὡς HİDİRELLEZ KİLİSESİ. Ἀνακαινισθέν ὑπό τοῦ Δήμου Αlanya εἰς ὅν ἀνήκει. Λειτουργεῖται, μέ τήν ἄδειαν τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, τήν πρώτην Κυριακήν ἑκάστου μηνός.
Ὀρθόδοξος Σύλλογος Ἀλάγιας. Σ.Α. Alanya Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği. Ταχ. διεύθυνσις: Mahmutlar Yukarı Mah., Kılı�arslan Cad. Karahanli Mevki, Alanya-Antalya. T�rkiye. Πρόεδρος Διοικητικοῦ Συμβουλίου� ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος. Τηλ. +90.242-565.18.90. Email: alanya.ay. yorgi@gmail.com http:// www.alanya-Orthodox.com

Τοπικαί Ἑορταί:
1) Πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ, Σίδῃ καί Ἀτταλείᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, ὧν ἡ Σύναξις ἑορτάζεται τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί
2) Μνεία τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς χαριτοβρύτου καὶ μυροβλυτίσσης Πισιδιωτίσσης, ἑορταζομένη κατ� ἀρχαίαν παράδοσιν τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου.


6. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΥΣΗΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βιθυνίας.
Ἕδρα: Τρίγλια.
Ταχ. διεύθυνσις: �mit Tepesi No. 5, 34973 Heybeliada, İstanbul, T�rkiye. Τηλ. +905322970258.
E-mail: elpidof@gmail.com.
Σελὶς Facebook: @Bursa.Diocese.
Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Νίτσεφ. Τηλ. +90.546.909.91.90. E-mail: charalampy@gmail.com.


Ἱεροί Ναοί Μητροπόλεως Προύσης

1. Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ Συγῆς.

2. Ἱερός Ναός Παναγίας Παντοβασιλίσσης Τριγλίας.


7. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἱμιμόντου.
Ἕδρα: Ἀδριανούπολις.
Ταχ. διεύθυνσις: Barutluk Mah., Sv. Georgi Kilisesi, Sok. No. 5, Merkez, Edirne, T�rkiye.
E-mail: imadrianoupoleos@yahoo.com 
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος �ıkırık. Διάκονος Καισάριος Βασιλείου.


Ἱεροί Ναοί Μητροπόλεως Ἀδριανουπόλεως.

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ταχ. διεύθυνσις: Barutluk Mah., Sv. Georgi Kilisesi Sok. No. 5, Merkez, Edirne, T�rkiye.Τηλ. +90-284-214.06.48.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ταχ. διεύθυνσις: Abdurrahman Mah., Caglar Sok. No. 14, Kirişhane, Edirne, T�rkiye.Τηλ. +90-284-214.77.44.


8. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀσίας.
Ἕδρα: Σμύρνη.
Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, T�rkiye. Τηλ. +90.537.223.68.24.
E-mail: bartholomewsamaras@gmail.com. 

Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κατζιγκᾶς, τηλ. +90.542.552. 62.88, e-mail: pathkatz @hotmail.com.

Ἱερός Ναός Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ταχ. διεύθυνσις: Sezer Doğan Sok. (1374) No: 24/1 Alsancak, 35210 Konak/ İzmir, T�rkiye. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κατζιγκᾶς.
Ἱεραί Ἀκολουθίαι τελοῦνται ἐκτάκτως, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν ἁρμοδίων τοπικῶν ἀρχῶν, εἰς τούς πάλαι ποτέ ἐνοριακούς ναούς Ἁγ. Βουκόλου Σμύρνης (ταχ. διεύθυνσις: Etiler Mah., 1281. Sok. No. 11 A, 35240 Konak/ İzmir) καί Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μπόρνοβα (ταχ. διεύθυνσις: Doğanlar Mah., 1456. Sok. No: 43, 35050 Bornova/İzmir) καί εἰς τό Ἁγίασμα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης (ταχ. διεύθυνσις: Sakarya Mah., Konak Belediyesi S�tveren Meryem Dua Evi 821. Sokak. No: 23, 35240 Konak/İzmir).
Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον. Ταχ. διεύθυνσις: Meri� Mah., Kemalpaşa Cad., 35090 Bornova/İzmir.
Ρωμαίηκος Πνευματικός καί Πολιτιστικός Σύνδεσμος Σμύρνης (İzmir Rum K�lt�r ve D�ş�nce Derneği). Ταχ. διεύθυνσις: Sezer Doğan Sok. 1374, No: 26/5 Alsancak, 35210 Konak/İzmir). Πρόεδρος: Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης. Τηλ. +90 532 2318155, e-mail: yorgo.teodoridis@elips.com