Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

α. Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία. Τηλ. +90.212-525.21.17. Fax +90.212-531.90.14.
E-mail:ecpatr.grandchancellor@gmail.com
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.

β. Μεγάλη Ἀρχιδιακονία. Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.

Ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης
(e-mail:
theodorosmeimaris@gmail.com),
ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων Τσιμαλῆς,
ὁ Tριτεύων ......., ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς .....
Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς.


γ. Πατριαρχική Κεντρική Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή.

Πρόεδρος: ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,
ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,
ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος,
ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος,
ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος, 
ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.
Γραμματεύς: ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.


δ. Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων.

Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος. 

Γραμματεῖς: κ. κ. Ἀθανάσιος Κορτίδης καί Πέτρος Μπαζγκάρλο.

ε. Τουρκικόν Γραφεῖον.

Διευθυντής:....

Γραμματεύς: κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ.

ς. Ἀρχειοφυλάκιον.

Ἀρχειοφύλαξ: ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς.

Γραμματεῖς: κ.κ. Παναγιώτης Ὀζκουρκούτης, Κωνσταντῖνος Τσικάκης, Κωνσταντῖνος Διακρούσης, Παναγιώτης Νικολαΐδης, Καλλιόπη Μεταξάκη καί Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος.

ζ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.

Βιβλιοφύλαξ: Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος
(e-mail:
agathangelos.siskos@gmail. com).
Γραμματεῖς: κ. κ. Παρασκευᾶς Μαΐς καί Νικόλαος Σενκοποπόφσκυ.

η. Λογιστήριον καί Ταμεῖον.

Λογιστής: κ. Γεώργιος Νάνης.
Ταμίας: κ. Χρῆστος Ψευτέλης.


θ. Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας.
Τηλ. +90.212-521.04.30. καί Fax +90.212-631.55.35.

E-mail:ecpatr.pressoffice@gmail.com
Διευθυντής: κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Γραμματεύς: κ. Νικόλαος Σαατσῆς.

ι. Πατριαρχικός Ναός.

Ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων,
ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος,
ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. .............
Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς.

Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Ἄρχων Λαμπαδάριος κ. Στυλιανός Φλοῖκος.
Α΄ Δομέστικος κ. ................, 
Β΄ Δομέστικος κ. Γεώργιος Μπακόπουλος.


ια. Λοιπαί ὑπηρεσίαι.
1. Τεχνικόν Γραφεῖον:
Ὑπεύθυνος: Δρ. Ἀπόστολος Πορίδης, ἀρχιτέκτων.

2. Τηλεφωνικόν Κέντρον:
Ὑπεύθυνος: κ. Στυλιανός Μουχλίδης.

3. Τροφοδοσία:
Ὑπεύθυνοι: κ. Εὐάγγελος Μπαζγκάρλο, οἰκονόμος, κ. Βασίλειος Κυρίτσης.